Álláshirdetés - Karbantartói munkakör

ÁLLÁSHIRDETÉS KARBANTARTÓI ÁLLÁS BETÖLTÉSÉRE

Mikófalva Község Önkormányzata a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény szerinti, határozatlan idejű, teljes munkaidejű karbantartói állást hirdet.

A munkakörben ellátandó feladatok:
Az önkormányzatnál és a fenntartásában levő intézményeknél, önkormányzati tulajdonú épületek, építmények karbantartási munkáinak elvégzése, közterületek gondozása, egyéb település-üzemeltetési feladatok ellátása a polgármester utasítása szerint, önkormányzati rendezvények műszaki feladatainak ellátása.

Az alkalmazás feltételei:
- Szakközépiskolai végzettség, alábbi szakmák egyike: víz-, gáz-, központifűtés-szerelő, festő-mázoló, hegesztő, lakatos, ács, asztalos, bútorasztalos, villanyszerelő
- B kategóriás jogosítvány

Az alkalmazásnál előnyt jelent:
Az elvárt képesítések bármelyikében szerzett minimum 1-3 éves gyakorlati tapasztalat

Benyújtandó iratok:
- szakmai önéletrajz
- iskolai végzettséget, képesítést igazoló okiratok másolatai
- 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
- személyes adatok megismeréséhez és kezeléséhez való hozzájáruló nyilatkozat

Az iratokat 2023. április 14. napjáig lehet benyújtani:
- személyesen: Fónagy Gergely polgármester részére (3344 Mikófalva, Lipót u. 1)
- postai úton: Mikófalva község Önkormányzata, 3344 Mikófalva Lipót u. 1.
- elektronikusan: polgarmester@mikofalva.hu e-mail címre

Az álláspályázatokat a munkáltatói jogkört gyakorló Fónagy Gergely polgármester bírálja el 2023. április 21. napjáig.