Pályázat háziorvos munkakör betöltésére!

mikofalvaph k, 10/02/2018 - 14:29

Mikófalva Község Önkormányzata a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Mikófalva Község Önkormányzata - háziorvos

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3344 Mikófalva, II. Rákóczi Ferenc út 13.

Heves megye, 3343 Bekölce, II. Rákóczi Ferenc út 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Mikófalva és Bekölce községek területi ellátási kötelezettséggel működtetendő felnőtt és gyermek (vegyes) háziorvosi körzet háziorvosi feladatainak ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • Egyetem, 4/2000. (II.25.) EüM rendeletben előírt szakképesítés, OONYI másolat, működtetői jog megszerzése,
  • magyar állampolgárság
  • büntetlen előélet
  • cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • orvosi diploma, valamint a szakképzettséget igazoló diploma másolata, határozat, hogy a pályázó megfelel a működtetési jog engedélyezési feltételeinek, részletes szakmai önéletrajz, szakmai pálya rövid bemutatása, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, nyilatkozat arról, hogy a pályázatának elbírálását nyilvános vagy zárt ülésen kéri tárgyalni

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. október 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fónagy Gergely polgármester nyújt, a +36/36/454-211 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Mikófalva Község Önkormányzata címére történő megküldésével (3344 Mikófalva, Lipót utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: MI/400-2/2018. , valamint a munkakör megnevezését: háziorvos.
  • Személyesen: Fónagy Gergely polgármester, Heves megye, 3344 Mikófalva, Lipót utca 1. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat benyújtását követően Mikófalva és Bekölce Községek Önkormányzatainak Képviselő-testületi ülésein történik a pályázat elbírálása.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. november 7.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  • Mikófalva Község Önkormányzatának hirdetőtáblája - 2018. szeptember 26.
  • Bekölce Község Önkormányzatának hirdetőtáblája - 2018. szeptember 26.
  • Balatoni Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtáblája - 2018. szeptember 26.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. szeptember 30.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.