Tájékoztatás lomtalanításról!

mikofalvaph sze, 09/04/2019 - 11:03

Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy az NHSZ Észak-Kom Nonprofit Kft. közszolgáltató a közterületek rendjének és tisztaságának érdekében házhoz menő lomtalanítást vezetett be, mely évente egyszer, maximum 2 m3-ig, ingyenesen igényelhető, e fölött egyedi megrendeléssel, díj ellenében vehető igénybe. A 2 m3 feletti lom elszállítását csak külön megrendelésre végezzük el, külön díj ellenében, ebben az esetben kérjük, hogy egyeztessenek az ügyfélszolgálatunkkal.

Évente egy alkalommal a szolgáltatás továbbra is térítésmentes a lakossági ügyfelek számára!

Fontos tudnivalók:

A házhoz menő lomtalanítást igénybejelentés alapján, egyeztetett időpontban végezzük azon ügyfeleknél, akiknek nincs hulladékszállítási díj tartozása.

Az igénybejelentés történhet:

 • személyesen az ügyfélszolgálati irodánkban:

PEVIK Nonprofit Kft., 3250 Pétervására, Tiszti sor 29.

e-mail: info@pevik.hu;  06-36-368-445; fax: 06-36-368-634

 • vagy a weboldalunkon (www.nhszeszakkom.hu) található elektronikus űrlap kitöltésének a segítségével.

A jelentkezést minden esetben visszaigazoljuk, és csak a visszaigazolt címről szállítjuk el a kihelyezett lomot, mely minden esetben a megküldött e-mail címre, vagy a megadott telefonszámra történik majd.

Jelentkezéskor vegyék figyelembe, hogy a megadott adatok és az előzetesen kialakított járattervek figyelembevételével határozzuk meg a lomtalanítás időpontját (mely pár nappal módosulhat az előre tervezett időponttól), erről mindenképpen küldünk megerősítést a megadott email címre, ill. telefonos elérhetőségre.

Amennyiben a lomtalanítás a lakos/közös képviselő hiányából nem teljesül (nem jelenti be, hogy mégsem alkalmas az adott nap a lomtalanításra), úgy lehetősége van még egyszer jelentkezni. A lemondást kérjük, mihamarabb jelezzék a szállítás részére!

Figyelem:

 • Csak az időben bejelentett és visszaigazolt jelentkezés alapján szállítjuk el a lomhulladékot, melyet az adott napon reggel 6 óráig kell elhelyezni az ingatlan elé!
 • Telefonon történő lomtalanítási jelentkezést Társaságunk nem fogad el!

Ezúton tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a bejelentés nélkül történő hulladék kihelyezése illegális hulladéklerakásnak minősül. Az illegális hulladék elhelyezése hatóságilag tilos! A vonatkozó jogszabályok értelmében a szabálytalankodóknak bírságot kell fizetniük!

A lomtalanítás során a közterületre kihelyezett lom a közszolgáltató tulajdonát képezi, így annak a közszolgáltatón kívül más által történő elszállítása jogtalan elszállításnak minősül.

Kérjük, hogy az alábbi adatokat mindenképpen adják meg a lomtalanítási igény bejelentéséhez:

 • lomhulladék típusa (nagydarabos, dobozolt, zsákos stb.)
  • lomok elszállításának kívánt időpontja,
  • az Ön címe és elérhetőségei (név, cím, telefon, E-mail).
  • vevő (fizető) azonosító

(Amennyiben még nem rendelkezik vevőkóddal kérjük keresse fel az adatok egyeztetése céljából Ügyfélszolgálatunkat!)

Lomtalanításkor kihelyezhető hulladékok:

Olyan szilárd hulladék, amelyek nem helyezhetők el a kukában, valamint a rendszeres hulladékszállítás alkalmával nem szállíthatók el (pl.: bútorok, kerti bútorok, játékok, rongyok). Kérjük, hogy a kisebb méretű lomokat bekötözött zsákokba gyűjtsék össze a könnyebb szállíthatóság érdekében.

Lomtalanításkor NEM kihelyezhető hulladékok:

 • kommunális hulladék
  • építési törmelék
  • gumiabroncs
  • szelektíven gyűjthető hulladékok (újságpapír, kartonpapír, üveg, műanyag palackok, sörös doboz)
  • zöldhulladék
  • elektronikai cikkek
  • veszélyes anyagokat tartalmazó hulladékok (pl.:  festékek, lakkok, olajok, akkumulátorok, vegyszerek) valamint minden olyan hulladék, amely a begyűjtés során veszélyeztetheti a begyűjtést végző dolgozók testi épségét, egészségét.

Felhívjuk figyelmüket, hogy az előre nem egyeztetett lomhulladék közterületre történő kihelyezése illegális hulladéklerakásnak minősül!
Környezetünk megóvása érdekében köszönjük a lomtalanításban való közreműködésüket.
NHSZ Észak-KOM Nonprofit Kft.